Drenaż

W  celu odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika na deszczówkę bądź też zbiornika na szambo dwukomorowego zalecamy wykonanie drenażu podziemnego.

Aby prawidłowo wykonać drenaż należy wykonać wykop o szerokości ok. 40-50cm oraz zadbać o to by w miarę możliwości był jak najdłuższy. Na zewnętrzne ściany należy rozwinąć geowłóknine, następnie wysypujemy kilkunastocentymetrową warstwę żwiru bądź drobnego kamienia. Na tak przygotowane podłoże rozwijamy perforowaną rurę drenarską. Zależnie od rodzaju gruntu należy zastosować różne rodzaje rur drenarskich. Dla gruntów gruboziarnistych dobrze przepuszczalnych można zastosować rury drenarskie bez otuliny. W przypadku natomiast gruntów drobnoziarnistych najlepszym rozwiązaniem będzie rura drenarska z otuliną syntetyczną. Jeżeli natomiast drenaż będzie wykonywany w podłożu glinianym, ilastym najlepiej sprawdzi się rura drenarska z otuliną z filtrem kokosowym.

Rozwiniętą rurę drenarską następnie obsypujemy resztą  kruszywa tak by powstał nam kanał w kształcie kwadratu o wymiarach 40-50 cm. Przykrywamy całość uprzednio rozwiniętą geowłókniną i zasypujemy ziemią. Tak przygotowany drenaż prawidłowo będzie odprowadzał wodę ze zbiornika oraz posłuży nam przez wiele lat.