Projekt techniczny budowlany 10m3

10 lutego 2017 Autor jan kowalski Wyłączono

Na prośbę naszych Klientów udostępniamy projekt techniczno-budowlany dla każdego z naszych zbiorników w formie papierowej, jednak przy okazji wymagamy zaliczki na zbiornik w wysokości 100-200zł.

W projekcie znajdziemy między innymi:

  1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Projektanta
  2. Oświadczenie Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr. 156 poz. 1118 z późn. zm.) Oświadczam że niniejszy projekt budowlany osadnika na ścieki sanitarne został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
  3. Opis techniczny : Usytuowanie i przeznaczenie zbiornika na szamba, dane techniczne i technologiczne zbiornika na szamba, dane techniczne, dane konstrukcyjne, izolacje zbiornika.
  4. Obliczenia statyczne
  5. Rysunki w tym przekrój pionowy, poziomy zbiornika, element dolny prefabrykowany, płyta górna prefabrykowana nieprzejezdna, płyta górna prefabrykowana przejazdowa.

Jeśli potrzebują Państwo taki projekt przed zakupem zbiornika prosimy o kontakt telefoniczny: 798-500-309